Dark Mode Off / On

Privacy verklaring

Persoonsgegevens

Eten met Ted is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact gegevens: Janet kuijpers info@etenmetted.com

Eten met Ted verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Eten met Ted verwerkt:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Eten met Ted verwerkt zijn:

Eten met Ted heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Tevens kan Eten met Ted niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mocht dat toch gebeuren, neem dan contact op met info@etenmetted.com

Eten met Ted verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende punten:
 • Om u de mogelijkheid te geven om een account aan te maken op www.etenmetted.com
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren wanneer er een wijziging optreed van de diensten en producten
 • Om uw bestellingen te kunnen leveren
 • Ook verwerkt Eten met Ted persoonsgegevens wanneer ze er wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens bewaren

Eten met Ted bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derde

Eten met Ted verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.